5. Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej

 

IDŹCIE! To hasło łączy ludzi różnych wyznań, którzy chcą pielgrzymować i mieć swój wkład w ochronę klimatu oraz przyrody.

Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej stawia w centrum swoich postulatów sprawiedliwość klimatyczną. Drogi pielgrzymek prowadzą na kolejne szczyty klimatyczne ONZ (tzw. COP). W debatach dotyczących zmian klimatycznych chcemy zwracać uwagę na kwestie sprawiedliwości. Chcemy mówić o potrzebie równoważenia obciążeń i sprawiedliwej dystrybucji. Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich ludzi można ograniczyć globalne ocieplenie i uczynić świat sprawiedliwszym.

Kolejna Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej wyruszy z Zielonej Góry i będzie wędrować przez Polskę, Niemcy, Holandię i Wielką Brytanię aż do Glasgow, gdzie odbędzie się najbliższy szczyt klimatyczny ONZ – COP26. Weźmie w niej udział międzynarodowa i ekumeniczna grupa pielgrzymów. Ze względu na pandemię COVID-19 konferencja COP26 została przełożona na listopad 2021 r. W tej sytuacji zmianie musi ulec również termin pielgrzymki, planowanej pierwotnie na okres od sierpnia do listopada 2020 r. Nowy termin pielgrzymki nie jest jeszcze znany, ale przygotowania do tego wydarzenia trwają.

Do udziału w Ekumenicznej Pielgrzymce dla Sprawiedliwości Klimatycznej zaproszeni są wszyscy bez względu na wyznanie. Należy jednak być gotowym do wędrówki z plecakiem i pokonywania średnio 25 km dziennie. Poprzez Ekumeniczną Pielgrzymkę dla Sprawiedliwości Klimatycznej chcemy przyłączyć się do idei Pielgrzymki Sprawiedliwości i Pokoju, do której zaprasza Światowa Rada Kościołów.

 

 

 

Udostępnij