Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej

 

IDŹCIE! To hasło łączy ludzi różnych wyznań, którzy chcą pielgrzymować i mieć swój wkład w ochronę klimatu oraz przyrody.

Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej stawia w centrum swoich postulatów sprawiedliwość klimatyczną. Drogi pielgrzymek prowadzą na kolejne szczyty klimatyczne ONZ (tzw. COP) lub są związane z międzynarodowymi wydarzeniami ekumenicznymi. W debatach dotyczących zmian klimatycznych chcemy zwracać uwagę na kwestie sprawiedliwości. Chcemy mówić o potrzebie równoważenia obciążeń i sprawiedliwej dystrybucji. Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich ludzi można ograniczyć globalne ocieplenie i uczynić świat sprawiedliwszym.

7. Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej tym razem rozpocznie się 11 czerwca 2023 r. na Ewangelickim Kirchentagu w Norymberdze, gdzie zostanie przedstawiona petycja wzywająca do realizacji porozumienia paryskiego. Następnie uczestnicy przez dwa tygodnie będą pielgrzymować przez Plankstetten, Ingolstadt, Dachau do Monachium, gdzie przedstawią swoją petycję rządowi krajowemu Bawarii, Kościołowi Ewangelicko-Luterańskiemu w Bawarii i bawarskim diecezjom rzymskokatolickim.

W pielgrzymce weźmie udział międzynarodowa i ekumeniczna grupa pielgrzymów. Do udziału zaproszeni są wszyscy bez względu na wyznanie. Należy jednak być gotowym do wędrówki z plecakiem i pokonywania średnio 25 km dziennie. Poprzez Ekumeniczną Pielgrzymkę dla Sprawiedliwości Klimatycznej chcemy przyłączyć się do idei Pielgrzymki Sprawiedliwości i Pokoju, do której zaprasza Światowa Rada Kościołów.

Zgłoś się na pielgrzymkę!

 

 

Udostępnij
Diese Webseite verwendet Cookies. Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Nutzen Sie Ihre Browsereinstellungen, um Cookies abzulehnen oder zu löschen.