Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej

 

IDŹCIE! To hasło łączy ludzi różnych wyznań, którzy chcą pielgrzymować i mieć swój wkład w ochronę klimatu oraz przyrody.

Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej stawia w centrum swoich postulatów sprawiedliwość klimatyczną. Drogi pielgrzymek prowadzą na kolejne szczyty klimatyczne ONZ (tzw. COP). W debatach dotyczących zmian klimatycznych chcemy zwracać uwagę na kwestie sprawiedliwości. Chcemy mówić o potrzebie równoważenia obciążeń i sprawiedliwej dystrybucji. Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich ludzi można ograniczyć globalne ocieplenie i uczynić świat sprawiedliwszym.

Kolejna Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej wyruszy z Zielonej Góry i będzie wędrować przez Polskę, Niemcy, Holandię i Wielką Brytanię aż do Glasgow, gdzie odbędzie się najbliższy szczyt klimatyczny ONZ – COP26. Weźmie w niej udział międzynarodowa i ekumeniczna grupa pielgrzymów. Konferencja COP26 miała się odbyć w listopadzie 2020 r., ale ze względu na pandemię COVID-19 została przełożona na listopad 2021 r. W tej sytuacji zmianie musiał ulec również termin pielgrzymki, planowanej pierwotnie na okres od sierpnia do listopada 2020 r.

5. Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej rozpocznie się w połowie sierpnia 2021 r. w Zielonej Górze. Do Glasgow ma dotrzeć 29 października. Natomiast na przełomie września i października 2020 r. zapraszamy do udziału w 1. Wirtualnej Pielgrzymce Ekumenicznej dla Sprawiedliwości Klimatycznej, w ramach której w internecie odbędzie się seria webinariów oraz akcja „Buty”.

Do udziału w Ekumenicznej Pielgrzymce dla Sprawiedliwości Klimatycznej zaproszeni są wszyscy bez względu na wyznanie. Należy jednak być gotowym do wędrówki z plecakiem i pokonywania średnio 25 km dziennie. Poprzez Ekumeniczną Pielgrzymkę dla Sprawiedliwości Klimatycznej chcemy przyłączyć się do idei Pielgrzymki Sprawiedliwości i Pokoju, do której zaprasza Światowa Rada Kościołów.

 

 

 

Udostępnij