Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej

 

IDŹCIE! To hasło łączy ludzi różnych wyznań, którzy chcą pielgrzymować i mieć swój wkład w ochronę klimatu oraz przyrody.

Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej stawia w centrum swoich postulatów sprawiedliwość klimatyczną. Drogi pielgrzymek prowadzą na kolejne szczyty klimatyczne ONZ (tzw. COP). W debatach dotyczących zmian klimatycznych chcemy zwracać uwagę na kwestie sprawiedliwości. Chcemy mówić o potrzebie równoważenia obciążeń i sprawiedliwej dystrybucji. Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich ludzi można ograniczyć globalne ocieplenie i uczynić świat sprawiedliwszym.

Kolejna 5. Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej wyruszy 14 sierpnia 2021 r. z Zielonej Góry i będzie wędrować przez Polskę, Niemcy, Holandię i Wielką Brytanię aż do Glasgow, gdzie dotrze 29 października. Właśnie w tym mieście odbędzie się najbliższy szczyt klimatyczny ONZ – COP26.

W pielgrzymce weźmie udział międzynarodowa i ekumeniczna grupa pielgrzymów. Do udziału zaproszeni są wszyscy bez względu na wyznanie. Należy jednak być gotowym do wędrówki z plecakiem i pokonywania średnio 25 km dziennie. Poprzez Ekumeniczną Pielgrzymkę dla Sprawiedliwości Klimatycznej chcemy przyłączyć się do idei Pielgrzymki Sprawiedliwości i Pokoju, do której zaprasza Światowa Rada Kościołów.

 

 

 

Udostępnij