Pielgrzymka

 

5. Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej wyruszy 14 sierpnia 2021 r. z Zielonej Góry i będzie wędrować przez Polskę, Niemcy, Holandię i Wielką Brytanię aż do Glasgow, gdzie dotrze 29 października. Właśnie w tym mieście odbędzie się najbliższy szczyt klimatyczny ONZ – COP26.

Pielgrzymka będzie miała charakter międzynarodowy i ekumeniczny. Jej trasa liczy 1476 km i zgodnie z planem ma być pokonana w 77 dni. Podobnie, jak w latach ubiegłych, podczas pielgrzymki będą organizowane wydarzenia towarzyszące. Pielgrzymi będą odwiedzać miejsca, w których środowisko naturalne jest zagrożone, jak również te, w których znaleziono rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podjęte zostaną tematy transformacji w transporcie, rolnictwie i żywieniu. Są to sektory poważnie odpowiedzialne za emisje dwutlenku węgla i zmiany w tych obszarach są konieczne, aby móc realizować cele klimatyczne.

Obok akcji politycznej i duchowego doświadczenia Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej jest zaproszeniem dla wszystkich, którzy chcą własnym działaniem przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych. Jesteśmy przekonani, że wspólnym wysiłkiem wszystkich ludzi da się ograniczać globalne ocieplenie i budować sprawiedliwy świat.

Etapy pielgrzymki:

14–18 sierpnia
Zielona Góra – Forst (Lausitz) na granicy polsko-niemieckiej

19 sierpnia – 30 września
Forst (Lausitz) – Glanerbrücke na granicy niemiecko-holenderskiej

1–11 października
Glanerbrug – IJmuiden. Stamtąd przeprawa promowa do Newcastle

12–29 października
Newcastle – Glasgow

Szczegółowa trasa pielgrzymki 2021

 

Biskupi o Ekumenicznej Pielgrzymce dla Sprawiedliwości Klimatycznej

 

bp Waldemar Pytel
zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

 

bp Tadeusz Lityński
zwierzchnik diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego

Udostępnij