Pielgrzymka

 

3. Ekumeniczna Pielgrzymka na rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej z Bonn przez Berlin do Katowic (COP24) zaczęła się 9 września i potrwa do 9 grudnia 2018 r. Odcinek niemiecki zorganizowany został przez lokalne parafie, koordynatorki i koordynatorów etapów z poszczególnych Kościołów krajowych lub diecezji oraz jednostkę koordynacyjną. Dalszy odcinek aż do Katowic zostanie przygotowany przez Polską Radę Ekumeniczną.

Odwiedzimy trzy wielkie niemieckie zagłębia węglowe. To produkcja energii elektrycznej z węgla brunatnego jest bowiem istotną przyczyną niewypełniania krajowych i międzynarodowych zobowiązań w zakresie ochrony klimatu. Wzywamy rządy i parlamenty do pilnego przywrócenia ich krajów na ambitny i wiążący kurs ochrony klimatu. Oczekujemy, że przed 24. Szczytem Klimatycznym w Katowicach i podczas niego dołożą wszelkich starań, by przyjęto wiążący zbiór reguł pozwalający wdrożyć Porozumienie paryskie.

Obok akcji politycznej i duchowego doświadczenia Pielgrzymka Ekumeniczna na rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej jest zaproszeniem dla wszystkich, którzy chcą własnym działaniem przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych. Jesteśmy przekonani, że wspólnym wysiłkiem wszystkich ludzi da się ograniczać globalne ocieplenie i budować sprawiedliwy świat.

 

Chodźcie z nami – jako osoby pielgrzymujące lub wspierające

 

Udostępnij