Wirtualna pielgrzymka 2020

Ze względu na pandemię COVID-19 nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnej pielgrzymki w 2020 r. Jednak zapraszamy wszystkich do udziału w 1. Wirtualnej Pielgrzymce Ekumenicznej dla Sprawiedliwości Klimatycznej. W jej ramach na przełomie września i października 2020 r. zaplanowano w internecie szereg wydarzeń.

Webinaria

Od 25 września do 1 października 2020 r. zapraszamy do udziału w dziewięciu dwugodzinnych webinariach na platformie Zoom. Będziemy na nich dyskutować na następujące tematy:

  • Sprawiedliwość klimatyczna i pielgrzymowanie dla klimatu
  • Granice planety / Etyka umiaru
  • Transformacja transportu
  • Koronawirus, pielgrzymowanie dla klimatu i następstwa

Udział w webinariach jest bezpłatny. Potrzebna jest tylko rejestracja.

Zobacz: szczegółowy plan webinariów i informacje o rejestracji

 

Akcja „Buty”

Od początku września 2020 r. trwa akcja „Buty”. Nawiązuje ona do demonstracji, która miała miejsce w 2015 r. w Paryżu, kiedy po zamachach terrorystycznych obowiązywał zakaz zgromadzeń i demonstracji. Zamiast osobiście demonstrować na rzecz walki z kryzysem klimatycznym, protestujący, niejako w zastępstwie, ustawili na placu Republiki swoje buty. Znalazła się tam nawet para butów należąca do papieża oraz sekretarza generalnego ONZ.

Obecnie nie ma możliwości spotkania się na miejscu i ustawienia swoich butów na placu. Jednak bez wielkich nakładów można to zrobić indywidualnie. Zachęcamy wszystkich pielgrzymów oraz osoby, które chcą nas wesprzeć i popierają ideę sprawiedliwości klimatycznej, do wykonania zdjęcia swojej pary butów z karteczką, na której będzie zapisane imię, kod pocztowy i miejscowość. Może to być zdjęcie butów turystycznych – te do wędrówki są najlepsze – ale nie musi. Zdjęcie należy przesłać na adres: buty@pre.pl. Do maila można też dołączyć krótkie oświadczenie dotyczące sprawiedliwości klimatycznej (tekst lub wideo).

Z nadesłanych zdjęć butów zostanie wykonany wielki plakat, który będzie rozesłany do parafii i gmin, które wspierają pielgrzymkę. Na naszej stronie internetowej znajduje się mapa, na której sukcesywnie będą zaznaczane miejscowości lub regiony, z których nadeszły zdjęcia. Po kliknięciu w dane oznaczenie otworzy się zdjęcie oraz oświadczenie na temat sprawiedliwości klimatycznej. Zdjęcia butów będą też publikowane w mediach społecznościowych.

Być może wykorzystamy zdjęcia w ramach filmu na YouTube i/lub w mediach społecznościowych. Dlatego prosimy, abyście przesyłając zdjęcie dołączyli zgodę na jego wykorzystanie.

Dajcie sygnał do działania przeciwko kryzysowi klimatycznemu oraz na rzecz sprawiedliwości klimatycznej i życia

Dołączcie do akcji

 

Zobacz: Mapa ze zdjęciami butów i oświadczeniami na temat sprawiedliwości klimatycznej

Udostępnij