O nas

 

Projekt Ekumenicznej Pielgrzymki na rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej wspiera 40 ekumenicznych organizacji, inicjatyw i firm, w tym m.in: Brot für die Welt, Bischöfliche Hilfswerk MISEREOR e.V., Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD), Niemiecka Konferencja Biskupów i Misja dla dzieci „Die Sternsinger”.

W Polsce patronat honorowy nad pielgrzymką objęli:

 • abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki Kościoła Rzymskokatolickiego
 • bp Marian Niemiec, przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Etap polski

Polska Rada Ekumeniczna przygotowuje polski etap pielgrzymki.

Kontakt
Sekretariat Ekumeniczny COP24
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach
ul. Warszawska 18
e-mail: cop24@pre.pl; tel. +48 515 814 307

Polski etap pielgrzymki wsparły Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Brot für die Welt.

Centralny punkt koordynacyjny

Centralny punkt koordynacyjny w Lipsku gromadzi i porządkuje informacje o niemieckim etapie pielgrzymki oraz nimi zarządza.

Pilgerweg für Klimagerechtigkeit
Paul-List-Straße 17 (Büro) / 19 (Post)
04103 Leipzig
0341 25355593
klimapilgerweg@lmw-mission.de

Osoby kontaktowe: Juliana Klengel i Marlene Schön

Baza pielgrzymów

W Paryżu w 2015 r. ok. 35 pielgrzymów długoterminowych wyraziło słowa zobowiązania: „Pragniemy w naszych miejscach zamieszkania i wszędzie tam, gdzie zostaniemy zaproszeni, z zaangażowaniem, proaktywnie informować i dyskutować o inicjatywie Sprawiedliwość klimatyczna – Sprawiedliwy pokój oraz tworzyć możliwości działania, zapraszać do uczestnictwa i współdziałania”. Zobowiązanie to było wcielane w życie dotychczas m.in. podczas pielgrzymki w 2017 r. Jako otwarta grupa i inicjatywa Baza pielgrzymów jest również zaangażowana w planowanie pielgrzymki w 2018 r.

Kontakt: pilgerbasis@pilgerwolf.de

Grupy koordynacji etapów

W ciągu kilku ostatnich miesięcy ukonstytuowały się grupy koordynacyjne poszczególnych etapów, które mają uzgodnić kwestie noclegów, wyżywienia, dokładnego przebiegu trasy, planu wydarzeń i regionalnej działalności PR. Wyznaczono również osoby wyznania ewangelickiego w Kościele krajowym i katolickiego w (archi)diecezji jako kontakt dla parafii, osób zainteresowanych oraz centralnej jednostki koordynacyjnej.

Etap polski przygotowuje Polska Rada Ekumeniczna. Główne osoby kontaktowe: Dorota Niemiec i ks. Zbigniew Obracaj (e-mail: cop24@pre.pl).

Kontakt do grup koordynacji etapów w Niemczech (Nadrenia, Westfalia, Hanower/Brunszwik, Niemcy Środkowe, Saksonia, Brandenburgia/Berlin) można znaleźć tutaj.

Komitet sterujący

Przedstawiciele ekumenicznego aliansu uzgadniają między sobą cele, ukierunkowanie i organizację całości projektu. Komitet sterujący został obsadzony parytetowo w składzie:

 • Baza pielgrzymów (inicjatywa): Wolfgang Löbnitz, Christian Seidel
 • Brot für die Welt (sponsor): Chris Böer, Sabine Minninger
 • Misereor (sponsor): Bernd Schultheiß
 • Kościół Ewangelicki w Niemczech (sponsor): Sabine Udodesku
 • Sternsinger (sponsor): Petra Schürmann
 • Kościół Ewangelicki w Niemczech Środkowych (koordynacja etapów – strona ewangelicka): Kathrin Natho
 • Diecezja Drezdeńsko-Miśnieńska / Magdeburg (koordynacja etapów – strona katolicka): Ulrich Clausen, Maria Faber
 • Kirchlicher Entwicklungsdienst (Arbeitsstelle Eine Welt): Christine Müller
 • Missionswerk Leipzig (podmiot prowadzący punkt koordynacyjny): Ravinder Salooja
 • Punkt koordynacyjny (opracowanie): Juliana Klengel, Marlene Schön, Constanze Latussek
 • Polska Rada Ekumeniczna (etap polski): ks. Grzegorz Giemza

Punkty programu można przesyłać na adres: klimapilgerweg@lmw-mission.de

 Krąg organizacji prowadzących

Na zasadzie uzupełnienia komitetu sterującego, w miarę możliwości i konkretnego zapotrzebowania całość projektu wspierają członkowie kręgu organizacji prowadzących.

Udostępnij