Nasze cele

 

  1. „Opcja na rzecz ubogich” stanowi sedno biblijnego pojmowania sprawiedliwości. Zatem na podstawie naszego biblijnego świadectwa jesteśmy wezwani, by podnosić głos na rzecz najsłabszych i najbardziej narażonych w globalnej wspólnocie. Ponieważ „ofiary zmian klimatycznych stanowią nowe wcielenie ubogich, wdów i obcych przybyszów, których Bóg szczególnie miłuje i szczególnie o nich dba” (Pwt 10,17–18; „Minute on Climate Justice Busan”).

 

  1. Przyłączamy się do apelu 10. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów i zapraszamy do kontynuacji „Pielgrzymek na rzecz sprawiedliwości i pokoju”, które stawiają w centrum sprawiedliwość klimatyczną. Poprzez pielgrzymki na globalne szczyty klimatyczne chcemy zwracać uwagę na globalne wymiary zmian klimatu i dalej przyczyniać się do postępów w dyskursie wokół kwestii sprawiedliwości (sprawiedliwa dystrybucja, równoważenie obciążeń). Poprzez głosy i sprawozdania z doświadczeń z Południa chcemy intensywnie zwracać uwagę, że nasze działanie polityczne, ale również jednostkowe, ma wpływ na społeczeństwa globalnego Południa.

 

  1. Idea pielgrzymki daje możliwość wybrania się w drogę z różnymi osobami i uwrażliwienia się na zagadnienie sprawiedliwości klimatycznej. W mediach chcemy prowadzić skuteczną kampanię PR. Ponadto należy pozyskać możliwie wiele osób wspierających katalog postulatów, który przedstawia horyzont oczekiwań ruchu ekumenicznego i światowego Kościoła wobec szczytów klimatycznych i nie tylko. Ten katalog postulatów należy przekazać władzom centralnym.

 

  1. Należy ukazać w namacalny sposób obecne zaangażowanie poszczególnych grup lub projektów na rzecz większej sprawiedliwości klimatycznej. Po drodze chcemy odwiedzać „miejsca zachęty”, tzn. przykłady najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony klimatu, a dzięki temu ukazać alternatywne możliwości działania i zachęcać do nowego zaangażowania. Jednocześnie trzeba pokazać też „miejsca bólu”, w których konieczne są jeszcze intensywne wysiłki i strategiczne decyzje polityczne, na które my, jako zainteresowani, powinniśmy móc wpływać.

 

  1. Sieć współpracy w temacie sprawiedliwości klimatycznej pomiędzy organizacjami kościelnymi i niekościelnymi wzdłuż trasy pielgrzymek oraz szeroki alians sojuszników stanowi kolejny cel i prawdopodobny wynik niniejszego przedsięwzięcia.

 

Udostępnij
Diese Webseite verwendet Cookies. Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Nutzen Sie Ihre Browsereinstellungen, um Cookies abzulehnen oder zu löschen.